Barion Pixel

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2018. május 24-től

Jelen adatkezelési tájékoztató a – regisztrálók által önkéntes hozzájárulással megadott – hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok 2018. május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik.

 

I. Az Adatkezelő (Szolgáltató)

Szolgáltató neve: Harlekin Bábszínház

Székhelye és postai címe: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

Nyilvántartó hatóság: Előadóművészeti Iroda

Nyílvántartási szám: ESZ/050

Adószáma: 16748899-2-10

Email címe: harlekineger@gmail.com

Honlapjának címe:  www.harlekin.hu

Telefonos elérhetősége:+36-515-499

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6., +36-515-499,

harlekineger@gmail.com

 

II. A kezelt adatok köre

Hírlevél küldéshez az Adatkezelő a feliratkozók nevét, email címét és a feliratkozás dátumát tartja nyilván.

A hűségprogram esetén az Adatkezelő a résztvevők nevét, email címét, telefonszámát és korábbi vásárlásaikat tartja nyilván.

 

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja hírlevélre feliratkozók körében hírlevél küldés (tájékoztatás, ajánlatok küldése, meghívók küldése), a hűségprogramban résztvevők esetében hírlevél küldés, telefonos megkeresés, célzott megkeresés.

 

IV. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön kifejezett hozzájárulása.

 

V. Az adatkezelés időtartama

Adatait addig kezeljük, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja. Ezt megteheti az online hírlevelekben megtalálható leiratkozási lehetőségen, a harlekineger@gmail.com email címen és a 3300 Eger, Bartók Béla tér 6. címre elküldött levélben. A leiratkozás időpontjától Ön nem kap további tájékoztatást.

 

VI. Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye

Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő és a hírlevél kiküldés feladatára felkért munkatársunk, feladata ellátásához szükséges ideig és mértékben ismeri meg.

 

VII. Adatok megtekintése, módosítása, törlése, hordozása

Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az IV. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását a harlekineger@gmail.com email címre küldött megkeresés útján. Ön jogosult az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, jogosult azokat más adatkezelőhöz továbbítani, valamint kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható. Jogairól részletes tájékoztatást harlekineger@gmail.com címre küldött tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

 

VIII. Bankkártyás fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013

 

BARION ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ITT: 

 

IX. Jogérvényesítési lehetőség

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).