Barion Pixel

Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

a. Szerv adatai:

Hivatalos neve: Harlekin Bábszínház

Székhelye: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

Postai címe: 3300 Eger, Bartók Béla tér 6.

Telefonszám: +36 36 515 499

Telefaxszám: + 36 36 515 499

Elektronikus levélcím: szervezes@harlekin.hu

Honlap: www.harlekin.hu

Szervezés elérhetősége: szervezes@harlekin.hu

b. Szerv szervezeti felépítése

c. Szerv vezetője:

Szűcs Réka

igazgató

+ 36 36 515 499

d. Ügyfélkapcsolati vezető:

Szűcs Réka

igazgató

+36 36 515 499

e. Irányítás, felügyelet, ellenőrzés alatt álló költségvetési szerv

A Harlekin Bábszínház nem rendelkezik az irányítása, felügyelet vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervvel.

f. Gazdálkodó szervezet

A Harlekin Bábszínház nem rendelkezik többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezettel.

g. Közalapítvány

A Harlekin Bábszínház nem rendelkezik általa alapított közalapítvánnyal.

h. Alapított költségvetési szerv

A Harlekin Bábszínház nem rendelkezik általa alapított költségvetési szervvel.

i. Alapított lapok

A Harlekin Bábszínház nem rendelkezik általa alapított lapokkal.

j. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

3300 Eger, Dobó I. tér 2.

Telefon: + 36 36 523 700

Elektronikus levélcím: egpolgh@ph.eger.hu

Honlapcím: www.eger.hu


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

a. Alaptevékenységet meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek t.mogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól

150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére

428/2016. (XII.15.) Kormányrendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól

370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

más hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok.


III. Adatvédelmi tájékoztató


IV. Informatikai biztonsági szabályzat


V. Közérdekű adatok megismerése szabályzat


VI. Éves költségvetések és beszámolók

Adatok feltöltés alatt…