Barion Pixel

ISMERJE MEG A MESEPONTOT!

A Harlekin Bábszínház elkötelezett híve a magyar nyelv és kultúra ápolásának. Fontosnak tekintjük, hogy a magyar népmesekincset a felnövekvő nemzedék megismerje, ezért repertoárunkban nagy hangsúlyt fektetünk a magyar népmesék bábos feldolgozására: minden évben műsorra tűzünk ilyen előadásokat. 

A Harlekin Bábszínház szoros együttműködést ápol a város és a megye oktatási intézményeivel. Célunk, hogy a hagyományos népmesekincs beépüljön a hagyományos és fakultatív oktatás-képzésbe, és bővítsük az oktatási intézmények tanulóinak nem formális és informális, tanórán kívüli tanulási alkalmait. Mivel a fiatalok életük meghatározó részét – egyre növekvő szakaszát – különböző oktatási nevelési intézményekben töltik, különösen fontos, hogy az iskolák pedagógiai programjának kiegészítéseként olyan tanórán kívüli tevékenységekkel ismerkedjenek meg, melyek megalapozzák az egész életen át tartó és szükséges tanulási folyamatot, a különböző saját- és közösségi élményhez való hozzáférést. Ezek a tevékenységek a Mesepontban a népmese mint egyéni és közösségi identitásteremtő, erkölcsi normákat közvetítő, kulturális érték átadására alkalmas, valamint a nyelv a hagyomány átadására alkalmas funkció keretében és formáiban valósulnak meg.

Az egri Népmesepontnak az Egri Kulturális Művelődési Központ ad otthont. A Mesepontban három helyszín különül el egymástól, amelyek különböző foglalkozások megtartására alkalmasak. A tisztaszobában az élőszavas mesemondás keretein belül különböző magyar népmesékkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, óvodáskortól egészen a középiskolásokig, de a szoba – egy másik foglalkozás keretein belül – trónteremmé is átalakítható.

 

 

A szoba mellett egy autentikus udvart találunk, ahol a különböző hagyományos népi kézműves foglalkozások zajlanak a Mesepont munkatársai és a meghívott hagyományőrző vendégek segítségével, de itt kerül sor a palóc népmesék köré épülő, középiskolásoknak szóló dramatikus foglalkozásokra is.

 

 

A Mesepont legizgalmasabb és leglátványosabb része az óriás népmesei társasjáték, ahol a résztvevők az ezüst, az arany és a gyémánt erdőt bejárva különféle feladatokat megoldva és próbatételeket kiállva juthatnak el az élet vizét őrző sárkányhoz, hogy megmentsék az öreg királyt, és elnyerjék méltó jutalmukat.

 

 

A foglalkozások keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelően minél szélesebb körben megismerkedjenek a magyar népmesékkel és az élőszavas mesemondással, de fontosnak tartjuk, hogy bővítsék ismereteiket az autentikus népi kultúra több területével: népdalokkal, népzenével, néptánccal, népviselettel, népi mesterségekkel és egyéb hagyományokkal. A programkínálatnak és a műfaji sokszínűségnek köszönhetően reményeink szerint a gyerekek nemcsak az ismereteiket bővítik a Mesepontban, hanem maradandó élményekkel is gazdagabbak lesznek.